Servis a diagnostika VN, VVN – Technológie

Ponúkame špecifické technológie testovania výkonových vypínačov

 • Diagnostika VYP a ZAP časov vypínača IEC56 (3.3.1) definuje výrobca
 • Analýza nesymetrie časov vo fázach IEC56 (3.3.1) (2ms)
 • Meranie zákmitov kontaktov pri ZAP cykle
 • Meranie elektrického  odporu hlavnej prúdovej dráhy IEC60694
 • Diagnostika VYP a ZAP spúští vypínača IEC60694
 • Diagnostika elektrického pohonu vypínača IEC60694
 • Meranie elektrickej pevnosti izolácie IEC60060-1 ( spín. komory,častí)

Okrem diagnostických meraní na zariadení vykonávame aj nasledovné činnosti nevyhnutné pre správny chod vypínačov odporúčaný aj výrobcom

 • Vizuálna kontrola
 • Čistenie súčastí VN zariadenia
 • Kontrola mechanických súčastí pohonu a blokovania
 • Mazanie pohyblivých častí
 • Kontrola prúdových spojov
 • Nastavenie a zoradenie
 • Funkčné a prevádzkové testy
 • Odborná prehliadka a odborná skúška

Špecifické technológie testovania výkonových nn vypínačov

 • Primárne alebo sekundárne skúšky NN vypínača
 • Diagnostika VYP a ZAP časov vypínača definuje výrobca
 • Analýza nesymetrie časov vo fázach
 • Meranie zákmitov kontaktov pri ZAP cykle
 • Meranie elektrického  odporu hlavnej prúdovej dráhy
 • Diagnostika VYP a ZAP spúští vypínača IEC60694
 • Meranie elektrickej pevnosti izolácie  ( spínacej komory,častí min 100Mohm)

 

Najdôležitejšou skúškou je primárny alebo sekundárny funkčný test vypínacej charakteristiky

 • Primárna skúška      – skúška prúdom primárnych okruhov
 • Sekundárna skúška  – skúška prúdom do sekundárnych obvodov