Referencie

Montáže, diagnostika a servis VN, VVN

Názov a miestoDruh zakázkyObdobie
RES a.s. Ružomberok - oprava a overenie merania VN v rozvodni r2 6kV I. etapa.MaR+VN2003
2x10MVA SPS - výmena ARV vypínačov za IZM v rozvodni 0, 4 kV, dodávka automatického záskoku NN-subdodávka.NN2003
SCP a. s. - oprava VN vypínačov W04 SCI4 testovanie a analýzy - subdodávka.NN2003
RES a.s. Ružomberok - modernizácia merania vo VN rozvodni r2 6kV II.etapa .VN2003
ZTS a.s. Námestovo - štúdia rekonštrukcie prípojky VN 22kV.VN2003
SPS a.s. Ružomberok - TG1,TG2 – ovládanie olej.čerpadiel.NN2003
SPS a.s. Ružomberok - oprava VN vypínačov HG3/8 TG1.VN2003
SCP a.s. Ružomberok - oprava protipožiarnych káblových prestupov BU regenerácia.NN2004
SPS a.s. Ružomberok - oprava VN vypínačov HG 1250A.VN2004
RES a.s. - generálna oprava 4 ks elelktormotorov 6kV.VN2004
RES a.s. - modernizácia merania v rozvodni 6kV VH151. NN,VN,MaR2005
RES a.s. - výmena a revízia transformátora VN ATS 1000kVA. VN2005
SPS a.s. - oprava a revízie vypínačov HL6-9, VF2512, HG3-8 1250A 12kV. VN2005
RES a.s. - automatický zber dát z digitálnych elektormerov do systému EDC pre TG1 a TG2. NN,VN,MaR2005
Mondi Business Paper SCP a.s. - oprava VN vypínačov 6kV a 22 kV.VN2006
Mondi Business Paper SCP a.s. - výmena kondenzátorov II.etapa.NN2006
Mondi Business Paper SCP a.s. - merania a analýza VN vypínačov v rozvodni 6kV PS16.VN2006
Mondi Business Paper SCP a.s. - el.vyhriavanie odkvap.rúr budovy PM16NN2007
Mondi Business Paper SCP a.s., oprava a diagnostika VN vypnačov HG 3-8 2500A 12kVVN2007
Mondi Business Paper SCP a.s. - oprava VN vypínačov 6kV SCI4VN2007
MT elektro s.r.o., NN a VN kompenzácia – subdodávkaVN,NN2007
Mondi Business Paper SCP a.s. - servis a diagnostika VN vypínačov 12kV VF121240VN2007
Mondi Business Paper SCP a.s. - NN rozvádzače centrálnej kompresorovne 2x10 polí – 2000ANN2007
Mondi SCP a.s. oprava a diagnostika VN vypnačov HG 3-8 2500A 12kVVN2008
Mondi SCP a.s. oprava a diagnostika VN vypnačov HL 6-9 1250A 22kVVN2008
Mondi SCP a.s. Oprava havárie VN rozvádzača 22kV -budova ACVN2008
Mondi Ružomberok a.s., kontorla a servis VN ochrán v R6kVVN2008
Mondi SCP a.s. kontorla a servis VN ochrán v PDC2-8 R6kV,R6kV PM17VN2008
Mondi SCP a.s. Servis a diagnostika VN vypínačov EBG 6kVVN2008
Mondi Ružomberok a.s.,výmena VN kompenzácie v R6kV PM1 VN2009
CZT Ružomberok s.r.o., NN rozvádzače 400V NN2009
Mondi SCP a.s. Profylaktika VN spínačov SWT6kV VN2009
Mondi SCP a.s. Kontrola a servis VN odpojovačov SFC 6kV generátorov VN2009
Siemens s.r.o. , diagnostika VN vypínačov 3AH a NX 12kV VN2009
Mondi SCP a.s. Oprava a diagnostika VN odpojovačov OMZI 3150A-12kVVN2009
Mondi SCP a.s. Servis a diagnostika VN vypínača EBG-12kV,4000A na hl.prívode PM18VN2009
Mondi SCP a.s. Meranie na kompresorovni 175_RH_2 NN2009
Mondi SCP a.s. Servis,nastavenie a profylaktika 12kV VN odpínačov RC2,RC3VN2009
Siemens s.r.o. , Oprava,servis a diagnostika VN rozvádzača NXAIR 12kVVN2010
Mondi Ružomberok a.s., Servis-diagnostika 12kV vypínačovVN2010
Mondi SCP a.s. Rekonštrukcia rozvodne kompenzácie 6kV RC2-RC3VN2010
CZT Ružomberok s.r.o., Dodávka a montáž VN merania 22kV Irodel VH271 VN2010
Mondi Packaging Ružomberok, a. s. ,Servis 12kV VN rozvádzača v rozvodni R6kV PM1VN2010
Mondi Packaging Ružomberok, a. s. ,Oprava VN rozvodne 6kV SR7NN,VN2010
Mondi SCP a.s. Diagnostika NN vypínačov- centr.kompresorovňaNN2010
Siemens s.r.o. , Diagnostika rozvádzača SWG 6kV SIEMENS NXPLUS VN2010
Mondi Packaging Ružomberok, a. s.,úprava 6kV VN rozvádzača pre inštaláciu 6kV motorov 400kWVN2010
Slovenské elektrárne, a. s.,Oprava trafostanice EMO TS Červený HrádokNN,VN2010
Mondi SCP a.s. Diagnostika a oprava VN odpojovačov R6kV OMZVN2010
Smrečina Hofatex, a.s.,Výmena NN aVN kompenzácii v trafostanici 22kV/6kV/0,4kVNN,VN2010
Mondi SCP,a.s. ,Diagnostika trafa uzla siete 11kVVN2010
Mondi SCP,a.s. ,Technická analýza VN zariadení RD1 z hľadiska možnosti využitia kapacity zaťaženia PM16,PM17NN,VN2010
Mondi Packaging Ružomberok, a. s. ,Oprava a výmena VN ochrán v R6kVNN,VN2011
Siemens s.r.o. , Diagnostika VN rozvádzačov R6kVVN2011
Mondi SCP,a.s. ,Servis,diagnostika a kontrola odpojovačov R110kVVVN2011
ŽSR a.s., dodávka výkonového mer.prístroja WP1000NN2011
Mondi SCP,a.s. ,Diagnostika čiastkových výbojov vo VN rozvádzačoch 6kV a 22kVVN2011
Mondi SCP,a.s. ,Diagnostika čiastkových výbojov vo VVN R110kVVVN2011
Trgi 2 – Arménsko kompletná dodávka a šéfmontáž VN rozvodne 35kV a 10kVVN2011
Mondi SCP,a.s. ,Servis a diagnostika NN výkonových ističov v NN rozvodniach BURENN2011
Mondi SCP,a.s. ,Diagnostika čiastkových výbojov PTN R110kVVVN2011
OFZ Istebné a.s.,Servisné a diagnostické činnosti v R220kVVVN2011
Linde Gas k.s. , Kontrola,servis a diagnostika VN rozvádzačov R6kVVN2011
ZSE a.s. , dodávka mer.prístroja MND6NN2011
Mondi SCP a,s., Oprava VN odpojovačov R6kVVN2011

 Osvetlenie v priemysle

Názov a miesto Druh zákazkyObdobie
Mondi Business Paper SCP a.s. - oprava osvetlenia kábl.trasy PM18.NN2004
Mondi Business Paper SCP a.s. - oprava osvetlenia PS18 I-VALONN2005
Verejné osvetlenie Obec Liptovská ŠtiavnicaNN2007
Mondi Business Paper SCP a.s. - inštalácia osvetlenia sušiacej časti papierenského stroja PM16 IVALONN2007
Mondi Ružomberok a.s.,inštalácia osvetlenia sušiacej časti papierenského stroja PM1 – IVALONN2009
Mondi SCP a.s. - inštalácia osvetlenia sušiacej časti papierenského stroja PM17 IVALO -I.etapaNN2010
Mondi SCP a.s. - inštalácia osvetlenia sušiacej časti papierenského stroja PM16 IVALO -I.etapaNN2011
Mondi SCP a.s. - inštalácia osvetlenia sušiacej časti papierenského stroja PM17 IVALO -II.etapaNN2011
Siemens s.r.o. , Rekonštrukcia osvetlenia pece BURE-subdodávka IVALONN2011