Osvetlenie v priemysle

Osvetlenie v priemysle

Naša spoločnosť ponuka návrhy osvetlenia ako aj realizáciu osvetlenia v priemysle a ťažkej priemyselnej výrobe.  Realizujeme osvetlenie v ťažkej priemyselnej výrobe kde nieje možné inštalovať bežne dostupné osvetlenie, ako to je pri bežných pracovných podmienkach

 

Preto ako jednotku na trhu preferujeme značku I-VALO ako jednotku na trhu v ponuke svietidiel určenú pre priemyselnú výrobu

Niektoré vybrané produkty značky I-VALO

 

Naši odborníci za pomoci špeciálneho softvéru  na návrh a výpočet osvetlenia optimalizujú návrh na základe projektovej dokumentácie prípadne skutočného stavu stavby podľa platných noriem a legislatívy.

Typický priebeh návrhu osvetlenia

  • konzultácie s investorom , anzlýza jeho zámeru vo vzťahu k osvetleniu
  • získanie vstupných podkladov : pôdorysy, rezy objektu, dispozičné riešenie a funkčnosť osvetlenia. Údaje sa získavajú z existujúcej alebo pripravovanej projektovej dokumentácie
  • na základe získaných podkladov o stavbe a informáciach o funkcií osvetlenia sa navrhuje osvetlenie pre daný objekt
  • samotný návrh osvetlovacej sústavy  s pomocou špecializovaných softvérov, čoho výsledkom je komplexný a konkrétny návrh osvetlenia 3D simulácia návrhu
  • konzultácie s investorom a zapracovanie jeho finálnych pripomienok k návrhu
  • komplexný návrh osvetlovacej sústavy ako podklad pre projektanta