Meracie prístroje pre energetiku -Energopomiar

 • Regulačný zdroj jednosmerného prúdu WPS – 300 a WPS – 600.

Zariadenie umožňuje vykonávať meranie prechodových odporov vypínačov, spojov prúdových dráh a iných meraní, pri ktorých je potrebný jednosmerný prúd vysokej intenzity.

Technické parametre:

Napájanie230 V, 50 Hz
Rozsah výstupného prúdu
WPS-300
WPS-600
20 ÷ 380 A
20 ÷ 600 A
Rozsah nastavenia času
WPS-300
WPS-600
2 ÷ 255 s
2 ÷ 15 s
Maximálny výstupný výkon 1,5 kW
Presnosť pri meraní napätia 0,1 mV
Krok nastavenia prúdu 2 A
Zvlnenie < 1 %
Rozmery 320 x 360 x 240 mm
Hmotnosť 18 kg

Charakteristika :

Zariadenie sa skladá z impulzného zdroja, mikroprocesorovej regulácie a LCD zobrazovača.
Merací obvod prístroja meria každú sekundu výstupný prúd a úbytok napätia na testovanom zariadení. Hodnoty sa zobrazujú na LCD displeji a zapisujú do pamäte zariadenia. Odtiaľ môžu byť prenesené do PC po zbernici RS 232.
Cez klávesnicu zariadenia sa prevádza obsluha zariadenia a nastavovanie výstupných parametrov zdroja.

 

 • Merač časov vypínačov MND – 6.

Prístroj je určený na diagnostické merania súčastne až 6 kontaktov vypínača.
Z meraní môžeme získať prehľad o nejednotnosti funkcií kontaktov diagnostikovaného vypínača a tým aj stupeň jeho opotrebovania.

Charakteristika :

Jedná sa o prenosné diagnostické zariadenie umiestnené v kufríku.
Vlastné meranie je spúšťané zapínacím a odstavované vypínacím impulzom.
Merania sú ukladané do pamäte prístroja. Môžu sa odoslať do PC pomocou RS 232, alebo vytlačiť na tlačiarni, ktorá je opciou prístroja MND – 6. Tým istým postupom je možné zistiť čas trvania vibrácií kontaktov a nesúhlas kontaktov pri zapnutí a vypnutí.
Prístroj MND – 6 umožňuje vykonať všetky potrebné merania, pre vyhodnotenie technického stavu vypínača. Umožňuje vykonať merania OZ, ZO, OZO.

Technické parametre:

Rozsah merania času do 1000 s
Rozlíšenie 0,1; 1; 10 ;100 ms
Počet meraných kontaktov 6
Kapacita pamäte na 6 meraní
Počet vstupov2
Napätie pre impulzy ZAP. VYP.100 ÷ 230 V, DC, AC
Napájanieakumulátor s nabíjačom

 

 • Trojfázový analyzátor parametrov sietí ANOT – 10.

Prístroj je určený na meranie a registráciu parametrov jedno a trojfázových sietí. Namerané hodnoty sú zobrazované na displeji a zaznamenávané do pamäte prístroja. Ďalšie spracovanie zaznamenaných údajov v PC je možné po prehratí do PC po komunikačnej zbernici RS – 232. Namerané hodnoty je možné kedykoľvek vytlačiť aj na termotlačiarni.
Prístroj je konštruovaný na meranie a zaznamenávanie:
– napätia.
– prúdov.
– výkonu činného, jalového, zdanlivého v zapojení jednofázovom aj trojfázovom.
– energie činnej, jalovej a zdanlivej.
– frekvencie.
– fázového posunu.

Technické parametre:

Meranie AC prúduRozsahy: 5 A, 15 A
( s kliešťovými snímačmi prúdu: 700 A )
Presnosť± (0,1 % z nam. hodnoty + 1 digit)
Meranie AC napätiaRozsahy:
450 + 20 % V
780 + 20 % V
Meranie výkonu: zdanlivý, činný a jalový Rozsahy:
do 2000 (VA, W, VAr)
podľa Arona: do 2500√3 W
Presnosť výkon činný a zdanlivý± (0,2 % z nam. hodnoty + 2 digit)
Presnosť výkon jalový± (0,5 % z nam. hodnoty + 3 digit)
Meranie el. energie činnej, jalovej, zdanlivejRozsah: 1000 kWh
Presnosť el. energia činná a zdanlivá± (0,2 % z nam. hodnoty + 2 digit)
Presnosť el. energia činná a zdanlivá± (0,5 % z nam. hodnoty + 3 digit)
Meranie fázového posunuRozsah: ±180°
zobrazenie v °, alebo cosφ
Presnosť pre fázový posun± (0,5 % z nam. hodnoty + 1 digit)
pre napätie >10 V
FrekvenciaRozsah: 48 ÷ 52 Hz
Presnosť pre frekvenciu ± (0,1 % z nam. hodnoty + 1 digit)
Sled fázMinimálne napätie: 10 V
Napájanie90 ÷ 250 V, 50 Hz
Rozmery460 x 350 x 115 mm
Hmotnosťcca 10 kg

Charakteristika :

Prístrojom ANOT – 10 je možné vykonávať kontroly elektromerov, transformátorov prúdu, sledu fáz, symetriu trojfázových sietí, analýzu harmonických, zobrazovať priebehy prúdov a napätí vektorovo.
Meranie je na báze skutočných efektívnych hodnôt (True RMS).
Obsluha prístroja je jednoduchá pomocou klávesnice.
Pamäť umožňuje uložiť až 4000 meraní.
Dodáva sa s tlačiarňou kliešťovými snímačmi prúdu, meracími prepojmi, ostatným príslušenstvom a ochranným púzdrom.

 

 • Prístroj na meranie dotykových a krokových napätí MNR – 1

Merací prístroj je určený na meranie dotykových napätí v energetických a elektrotechnických objektoch.

Charakteristika :

Meranie dotykového napätia sa vykonáva prístrojom MNR – 1 s použitím meracích sond.
Namerané údaje sú zobrazované na ručičkovom prístroji.
Zostavu tvorí samotný prístroj, sada sond a prepojovacích vodičov, nabíjač akumulátorov a prenosný kufrík

Technické parametre :

Rozsah meraných napätí100 mV ÷ 100 V, 50 Hz
Presnosť1,5
Vstupný odpor cca 300 kΩ
Dodatkové rezistory1000 Ω, 1500 Ω, 3000 Ω
Rozsah signalizácie20 ÷ 100 % rozsahu
Napájanie akumulátorom NiCd
Rozmery450 x 350 x 120 mm
Hmotnosť5kg

 

 • Regulátor fázového posunu PFRegulátor fázového posunu je zariadenie na revízie a parametrizáciu ochrán a automatík. Napríklad diferenciálnych a zemných.
  Umožňuje meranie fázového posunu a času.Charakteristika.Výstupom regulátora je prúd a napätie so sínusovým priebehom 50 Hz, s možnosťou regulácie amplitúdy a fázového posunu. Obsahuje voltmeter, ampérmeter, časomer a meranie uhla fázového posunu.

 

 

 • Prístroj na diagnostiku transformátorov UDT – 2Prístroj UDT – 2 je novodobý merací prístroj, následovník UDT – 1, ktorý bol odmenený Medailou Predstaviteľa cechu elektrikárov Poľska, na výstave Energetab 2004 v Bialsku Bialej.Modernizácia spočíva v náhrade priemyselného PC notebookom, doplneným o meraciu kazetu Euro 3U, napojenú cez rozhranie USB.
  Zariadenie umožňuje zhodnotiť technický stav transformátora.

 

 

 • Signalizácia stupňa odbočky prepínača transformátora PZT – 30Zariadenie slúži na diaľkovú signalizáciu nastaveného aktuálneho stupňa odbočky prepínača transformátora, registráciu manipulácií a samotnej regulácie.

 

 • Časomer mikroprocesorový SM – 1.
  Časomer nájde uplatnenie pri meraní časov pri kontrolách a nastavovaní ochrán a automatík v elektrotechnike a energetike. Môže sa použiť aj na zariadeniach, kde nie je možnosť sieťového napájania, nakoľko je vybavený vlastným akumulátorovým zdrojom.Charakteristika.Prístroj je vybavený dvoma nezávislými vstupmi štart a stop. Spustiť alebo zastaviť meranie môžeme pripojením alebo odpojením AC alebo DC napätia, poprípade zopnutím alebo vypnutím kontaktu. Na polarite DC napätia nezáleží.
  S prístrojom môžeme vykonávať nasledovné merania:čas trvania impulzu.
  časový interval medzi impulzami v reálnom čase.
  odstup medzi impulzami.
  čas príťahu alebo odpadu relé.
  čas zopnutia alebo rozopnutia kontaktov.
  súhrn časov z viacerých meraní.

 

 • Regulačný zdroj prúdu WP – 1000Zariadenie WP – 1000 je vhodné na testovanie prúdových transformátorov, nadprúdových relé a v oblasti automatík.Charakteristika.Zariadenie je mikroprocesorom riadený regulačný zdroj.
  Výstupom je striedavý prúd od 0 do 3000 A s frekvenciou 50 Hz. Zaťažitelnosť: do 1500 A je doba práce neobmedzená, od 1500 A je čas práce 3s. Prúd 3000 A je možné generovať vyše 1 sekundy.
  Ďalším je regulovaný výstup 2500 V / 1 A a 500 V / 5 A.
  Maximálne zaťaženie je 3 kVA.
  Zariadenie je vhodné na kontrolu a overovanie parametrov prúdových a napäťových transformátorov, nadprúdových relé a podobne.
  Všetky namerané hodnoty sú zobrazované na grafickom displeji, zároveň môžu byť ukladané do pamäte a následne prehrané cez RS 232 do PC na ďalšie spracovanie. Zo zariadením je dodávaný aj program pracujúci pod operačným systémom Windows, umožňujúci spracovanie dát uložených v pamäti WP – 1000. Týmto programom je možné po komunikačnej zbernici odoslať aj niektoré nastavenia zariadenia.
  Zariadenie je zložené z dvoch modulov umiestnených na transportnom vozíku.

 

 • Regulačný zdroj prúdu WPu – 4000Zdroj je prenosné zariadenie na testovanie elektrotechnických zariadení, ktoré pri skúšaní, ciachovaní a atestoch vyžadujú prítomnosť striedavého prúdu veľkej intenzity.

 

 • Zdroj pre meranie dotykových a krokových napätí ZNR – 2.
  Zariadenie slúži ako zdroj prúdu pre meranie dotykových a krokových napätí, v objektoch so zvlášť nevhodnými pôdnymi podmienkami.
  Spolu s meračom MNR – 1 tvoria kompletnú aparatúru na meranie dotykových a krokových napätí na elektrotechnických zariadeniach.Charakteristika.Zariadenie je prúdový zdroj s výkonom 7,5 kVA, ktorý je schopný dodávať striedavý prúd do 60 A, počas neobmedzenej doby.
  Zariadenie je vybavené číslicovým ampérmetrom a voltmetrom.
  Vysokým prúdom tohto zariadenia je možné dosiahnúť veľmi dobrých meracích pomerov.
  Zariadenie je modulové s vozíkom na ľahké premiestňovanie.