Servis a diagnostika VN a VVN

Servisné a diagnostické činnosti

Vykonávame diagnostické a servisné činnosti na zariadeniach NN,VN,VVN ako sú napríklad

Výkonové vypínače   (olejové, SF6, vákuové, vzduchové)

Odpojovače

Transformátory

Meranie čiastkových výbojov (na VN rozvádzačoch,  kábloch VN spojkách, pripojovacích skriniach VN motorov)

Realizujeme prediktívnu diagnostiku na elektrotechnických zariadeniach NN, VN  nakoľko sme vlastníkom technológie na meranie čiastkových výbojov

Realizujeme servisné a diagnostické služby týchto zariadení a činností s tým spojených

Poskytujeme Zákazníkovi prístup k SQL databáze prostredníctvom vzdialeného prístupu, kde môže nájsť záznam všetkých diagnostických meraní a protokolov keď to potrebuje

         Poruchy – čo sa môže stať

         Fotogaléria

         Naše technológie

Plánovanie a systémový prístup k diagnostike a údržbe VN, VVN  zariadení