Databáza meraní

SQL Databáza prístup k meracím portokolom ONLINE

Naším stálym zákazníkom je k dispozícií SQL databáza- prístup k meracím protokolom online, ku ktorým  môžu mať prístup kdekoľvek,  prostredníctvom vzdialeného prístupu

 Úvodná stránka SQL databázy

Tu sa zákazník prihlási pod svoju firmu, ktorú si môže vybrať zo zoznamu databazy, potom zadá svoje prihlasovacie údaje a môže si prezerať databázu protokolov a pracovať s údajmi(tlač, a podobne)

Záznamy v databáze